Actie bij Fleurop:

Regelmatig hebben we leuke acties bij aankoop van een Fleurop boeket. Is er een actie actief? Dan vind je dat op deze pagina.
 
 

Winactie: Maak zelf kans op een boeket

Wil je zelf kans maken op een Fleurop boeket? Schrijf je dan via de pop-up in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Door deelname maak je kans op het winnen van een boeket t.w.v. maximaal € 40,-.

Met de winnaar wordt persoonlijk contact opgenomen en indien toestemming, bekend gemaakt in de nieuwsbrief. 

Hieronder vind je de actievoorwaarden:

Actievoorwaarden: ‘Maak zelf kans op een gratis boeket’ 

Algemeen 

 • De campagne ‘Maak zelf kans op een gratis boeket’ wordt georganiseerd door Fleurop (Koninklijke Fleurop Interflora Nederland BV). 
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bovengenoemde actie van Koninklijke Fleurop Interflora Nederland BV, De Schutterij 1, 3905 PJ Veenendaal. 
 • Fleurop behoudt zich te allen tijde het recht voor deze actie vroegtijdig of met onmiddellijke ingang te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend gemaakt worden via de website van Fleurop. 
 • De actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

Deelname 

 • Deelname is uitgesloten voor werknemers van Fleurop en personen die op enige wijze direct of indirect bij de organisatie/vervaardiging van deze actie betrokken zijn. 
 • Voor geldige deelname dient de deelnemer zich te hebben aangemeld via de winactie op fleurop.nl 
 • Deelnemer heeft een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. 
 • Deelnemer is meerderjarig. 
 • Fleurop kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of uitsluiten van deelname indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderzijds onrechtmatig handelt jegens Fleurop. 
 • Maandelijks wordt de winnaar door Fleurop geselecteerd. 
 • Met de winnaar wordt persoonlijk contact opgenomen via het opgegeven e-mailadres. 

De campagne 

 • De actie is actief, zolang deze live staat op fleurop.nl 
 • Het verzilveren van de prijs kan tot 1 maand na versturen persoonlijk bericht door Fleurop. Wordt de mail bijvoorbeeld op 1 maart verzonden, dan is het tot uiterlijk 1 april mogelijk om jouw prijs te claimen. 
 • Met de winnaar wordt persoonlijk contact opgenomen via e-mail. 
 • De prijs is een boeket t.w.v. maximaal 40 euro (incl. wenskaart en excl. verzendkosten) 
 • De prijs komt niet in aanmerking voor kansspelbelasting en valt onder de wettelijke grens van € 449,- die door de belastingdienst is vastgesteld. 
 • De prijs is niet overdraagbaar aan anderen. Je kunt zelf kiezen waar het boeket bezorgd mag worden. 
 • Bezorging is alleen van toepassing voor een afleveradres in Nederland. 
 • De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. 

 

Persoonlijke gegevens 

 • Door deelname geeft deelnemer toestemming tot de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens door Fleurop. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor correspondentie over de prijs en inschrijving de wekelijkse nieuwsbrief. 
 • Winnaars worden persoonlijk benaderd. Alleen met het geven van toestemming, wordt de naam van de winnaar bekend gemaakt via de Fleurop nieuwsbrief, conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) 
 • Fleurop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie. 
 • Bij deelname geeft deelnemer toestemming voor de wekelijkse Fleurop nieuwsbrief en kan zich te allen tijde hiervoor afmelden via de link in de nieuwsbrief. 

 

Slotbepaling 

 • Wijzigingen, kennelijke typ- en zetfouten zijn voorbehouden. 
 • Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. 
 • Vragen en/of opmerkingen? Stuur een mail naar [email protected] onder vermelding van ‘winactie: Maak zelf kans op een Fleurop boeket’